มุ่งเน้นไปที่ผลไม้ด้วย PNW Ag Network – ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2022

< กลับ

ติดตามการอัปเดตประจำเดือนของเราด้วย PNW Ag Network! ในการอัปเดตเดือนพฤศจิกายน เราจะดูที่การส่งออกและจุดหมายปลายทางยอดนิยมบางส่วนของเรา ฟังที่นี่:  https://pnwag.net/focus-on-fruit-111022/