มุ่งเน้นไปที่ผลไม้ด้วย PNW Ag Network – ฉบับเดือนมกราคม 2023

< กลับ

ในส่วนของ Focus on Fruit ของเดือนนี้กับ PNW Ag Network เราจะหารือเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากการส่งออกแอปเปิ้ลในฤดูกาลนี้! รับฟังได้ที่นี่: https://pnwag.net/focus-on-fruit-011223/