ข้อกำหนดการใช้งาน

ก่อนใช้เว็บไซต์นี้ โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้ด้านล่าง การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ค่าคอมมิชชันของ Washington apple (“เรา”) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และโดยการใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งาน คุณตกลงที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณพบว่าข้อกำหนดการใช้งานไม่เป็นที่ยอมรับ คุณต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

1. ไม่มีการเป็นตัวแทนหรือการรับประกัน

1.1 เอกสาร กราฟิก และรูปภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องหรือพิมพ์ผิด นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตาม เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือ ไม่ละเมิด

1.2 ไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้โดยสมบูรณ์ เราไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลหรือความคิดเห็นที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว และลิงก์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์อื่นจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการรับรองโดยเราของเว็บไซต์นั้น หรือของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อธิบายไว้ในที่นี้

1.3 ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ไม่ควรพึ่งพาความคิดเห็นที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เมื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจ การเงิน ส่วนตัว หรืออื่นๆ นอกจากนี้ เราไม่รับรองความคิดเห็นของบุคคลที่สามที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

2 การรักษาความลับ

2.1 เราไม่สามารถรับประกันการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความลับของคุณได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายใด ๆ ที่คุณหรือบุคคลใด ๆ อาจได้รับอันเป็นผลมาจากการละเมิดการรักษาความลับในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ไซต์นี้ของคุณ

3. การจำกัดความเสียหาย

3.1 ไม่ว่าในกรณีใด เรา เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ ตัวแทน บริษัทในเครือ บริษัทลูก ผู้สืบทอดหรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องรับผิดต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำหรับความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม พิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องอื่น ๆ สำหรับการใช้เว็บไซต์นี้ หรือใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่น ๆ แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำอย่างชัดแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว คำว่า “ความเสียหาย” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทนายความ ผลกำไรที่สูญเสีย การหยุดชะงักของธุรกิจ และการสูญหายของโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ในระบบจัดการข้อมูลของคุณ

4 ความเป็นเจ้าของ

4.1 สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ) ในเว็บไซต์นี้เป็นของเรา นอกจากนี้ ชื่อ รูปภาพ และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่ระบุถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ถือเป็นเครื่องหมายกรรมสิทธิ์ของเรา รายการเครื่องหมายการค้าที่เราเป็นเจ้าของมีระบุไว้ในส่วนที่ 9 ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

5 การอนุญาต

5.1 เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อ 5.2 ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะถูกตีความว่าเป็นการให้ใบอนุญาตหรือสิทธิใด ๆ โดยชัดแจ้ง โดยนัย โดยการปิดปากหรืออื่น ๆ ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม และไม่มีส่วนใดของเว็บไซต์นี้ที่จะถูกทำซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอก ส่งหรือแจกจ่ายในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ สำหรับการอนุญาตให้ใช้โลโก้ แอปเปิล บนแอปเปิลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โปรดดูประกาศเกี่ยวกับกฎ และข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของ คณะกรรมการวอชิงตันแอปเปิล สำหรับการอนุญาตให้ใช้โลโก้แอปเปิล บนผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ และการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ของเรา โปรดตรวจสอบประกาศนั้นแล้วส่งอีเมลขอใบอนุญาตไปที่ legal@waapple.org การระบุเครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่คุณต้องการใช้เครื่องหมายการค้า และชื่อ ที่อยู่และอีเมลของบริษัทหรือองค์กรของคุณ และชื่อและตำแหน่งของคุณ

5.2 คุณได้รับความยินยอม ที่ไม่จำกัดเฉพาะ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ข้อจำกัดในสิทธิ์การดู ผลิตซ้ำ พิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้ (a) วัสดุดังกล่าวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และ (b) คุณไม่ได้ ลบหรือปิดบังประกาศลิขสิทธิ์หรือประกาศอื่นๆ

6. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้

6.1 คุณอาจให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้ (a) คุณไม่ได้ลบหรือปิดบังประกาศลิขสิทธิ์หรือประกาศอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ (b) คุณแจ้งให้เราทราบถึงลิงค์ดังกล่าวโดยส่งอีเมลไปที่ legal@bestapples .com และ (c) คุณยกเลิกการให้ลิงก์ไปยังไซต์นี้หากคุณได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น

7. กฎหมายที่ใช้บังคับกรณีพิพาท

7.1 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีผลบังคับใช้กับข้อตกลงที่ทำขึ้นและดำเนินการในนั้นเท่านั้น ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกาและ/หรือศาลแห่งรัฐวอชิงตันเท่านั้น และเขตอำนาจศาลสำหรับข้อพิพาทดังกล่าวจะอยู่ในวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาเท่านั้น

8 การเป็นโมฆะ

8.1 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้รวมโดยการอ้างอิงประกาศใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้และถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ ข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ซึ่งกำหนดโดยศาลที่มีเขตอำนาจให้ไม่สามารถบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ จะต้องแยกออกจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในเขตอำนาจศาลนั้นโดยไม่ทำให้ข้อกำหนดที่เหลือของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นโมฆะ การบังคับใช้ไม่ได้ของข้อกำหนดใดๆ ในเขตอำนาจศาลที่กำหนดจะไม่ทำให้ข้อกำหนดนั้นไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเขตอำนาจศาลอื่น

9 เครื่องหมายการค้า

9.1 ต่อไปนี้เป็นรายการบางส่วนของเครื่องหมายการค้าที่เราเป็นเจ้าของ

  • แอปเปิลที่ดีที่สุดในโลก®
  • แหล่งกำเนิดอาหารเพื่อสุขภาพ®
  • แอปเปิลที่เป็น The world's finest apples®
  • แอปเปิลรสชาติดีที่สุดในโลก®
  • ภาพของ “Crispy” (ด้านล่าง)

แอปเปิ้ลกรุบกรอบ

สงวนลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้