Tập trung vào Trái cây với Mạng PNW Ag – Phiên bản tháng 2022 năm XNUMX

<Quay lại Tin tức

Phân khúc hàng tháng của chúng tôi với Mạng PNW Ag đã hết! Trong tháng này, chúng ta sẽ khám phá những gì mà Ủy ban Táo Washington đã và đang làm tại thị trường Canada để truyền bá thông tin về Cosmic Crisp ® quả táo! Nghe đây: https://pnwag.net/focus-on-fruit-121522/