Tập trung vào Trái cây với Mạng PNW Ag – Phiên bản tháng 2023 năm XNUMX

<Quay lại Tin tức

Trong phần Tập trung vào Trái cây của tháng này, với Mạng Nông nghiệp PNW, chúng ta sẽ thảo luận về những điều có thể xảy ra đối với xuất khẩu táo của mùa này! Hãy lắng nghe ở đây: https://pnwag.net/focus-on-fruit-011223/