THAM QUAN WASHINGTON APPLE COMMISSION

Trung tâm Du khách của chúng tôi cung cấp một cái nhìn cận cảnh về loại trái cây yêu thích của chúng tôi. Thưởng thức một bộ phim ngắn về ngành công nghiệp táo của Washington và khám phá các hình ảnh về thụ phấn, tưới tiêu, cắt tỉa, nghiên cứu và công nghệ. Tuyệt vời cho các chuyến du lịch theo nhóm, du lịch cá nhân, học sinh và gia đình.

giờ:

Hiện đã đóng cửa để tu sửa

nhận vào:

Miễn phí cho mọi người

hướng:

2900 Euclid Avenue
Wenatchee, WA 98801

liên lạc:

info@waapple.org
509.663.9600

Tìm nhà cung cấp táo
FOLLOW US:

ĐẶT MỘT QUẢ TÁO VÀO

CỬA HÀNG MUA SẮM QUÀ TẶNG

Bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại quà tặng táo Washington độc đáo tại cửa hàng quà tặng của Trung tâm du khách và trên cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.