TIN TỨC

Tin tức và thông báo từ Ủy Ban Táo Washington.

MỚI NHẤT

Washington Apple Week: Lớn lên với lòng tốt

[WENATCHEE, WASHINGTON, ngày 22 tháng 27] Ủy ban Apple Washington thông báo rằng từ ngày 5 tháng XNUMX đến ngày XNUMX tháng XNUMX. Ngày XNUMX sẽ là lễ kỷ niệm hàng năm thứ ba của Tuần lễ Apple Washington. Sự kiện toàn cầu sẽ kéo dài XNUMX quốc gia và… Đọc thêm>


Tuần Lễ Táo Washington 2020

Ủy Ban Táo Washington thông báo rằng từ ngày 28 tháng 6 đến ngày XNUMX tháng XNUMX. Ngày XNUMX sẽ là lễ kỷ niệm hàng năm thứ hai của Tuần lễ Táo Washington. Đọc thêm>