TIN TỨC

Tin tức và thông báo từ Ủy Ban Táo Washington.

MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG – VP/Chủ tịch

Khi tổng thống của chúng ta sắp nghỉ hưu, có một cơ hội tuyệt vời cho ứng cử viên phù hợp để cố vấn cho ban lãnh đạo hiện tại trong việc đảm nhận vai trò tổng thống. Ưu tiên ứng viên có… Đọc thêm>


TUYỂN DỤNG – Kiểm soát viên

Mô tả Công việc: KIỂM SOÁT Tóm tắt Công việc: Giám sát Hoạt động Kế toán, Tài chính và Nhân sự của Ủy ban Apple Washington. Mô tả công ty: Ủy ban Táo Washington (WAC) là một cơ quan được tài trợ bởi ngành của… Đọc thêm>