Lưu vực sông Columbia

Lưu vực sông Columbia là một cao nguyên rộng lớn nằm giữa sông Columbia và sông Snake. Đất núi lửa phong phú, vùng nước lạnh dồi dào và mùa sinh trưởng kéo dài là nơi lý tưởng để trồng các loại táo lớn hơn và các giống chín muộn hơn.
Lưu vực sông Columbia

Chad O'Brien

“Có truyền thống trong một trang trại gia đình và rất nhiều niềm tự hào về điều đó. Nhưng để có thể tiếp tục, bạn phải luôn tiến bộ và theo kịp thị trường cạnh tranh ”. Đọc thêm>
Trang trại O'Brien Thành lập 1947
Proser, WA