มุ่งเน้นไปที่ผลไม้ด้วย PNW Ag Network – ฉบับเดือนธันวาคม 2022

< กลับ

กลุ่มรายเดือนของเรากับ PNW Ag Network ออกแล้ว! เดือนนี้ เราจะสำรวจว่า Washington Apple Commission ทำอะไรในตลาดแคนาดาเพื่อเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับ Cosmic Crisp ® แอปเปิ้ล! ฟังที่นี่: https://pnwag.net/focus-on-fruit-121522/