ออร์แกนิค สิ่งแวดล้อม
และพวกเรา

ความรับผิดชอบของเรา ต่อผลไม้ที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และสวนผลไม้ที่ยั่งยืน ช่วยให้วอชิงตันมีความทันสมัยในการปลูกแอปเปิล

สภาพอากาศที่แห้ง น้ำที่อุดมสมบูรณ์ และเทคนิคการปลูกขั้นสูงทำให้วอชิงตันเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกแอปเปิลชั้นนำของโลก ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการปลูกผลไม้ออร์แกนิค

วอชิงตันเติบโตมากกว่า 85% ของแอปเปิลออร์แกนิคได้รับรองจากสหรัฐอเมริกา

ความแห้งแล้ง อุณหภูมิที่เหมาะสม จะช่วยลดจำนวนของโรค และแมลงศัตรูพืช ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ควบคุมแมลง นอกจากนี้ประวัติความเป็นมาที่ไม่มีใครเทียบได้ของรัฐของเราในด้านกระบวนการผลิตที่ล้ำสมัย ยังส่งเสริมให้ผู้ปลูก และผู้บรรจุแอปเปิลออร์แกนิคมีจำนวนมากขึ้น รัฐวอชิงตันเป็นที่ตั้งของสวนแอปเปิลออร์แกนิคที่ผ่านการรับรองกว่า 16,000 เอเคอร์

ค้นพบเทคนิคที่ผู้ปลูกของเราใช้เพื่อให้แอปเปิลออร์แกนิค และต้นไม้ของพวกเขามีความสุข และแข็งแรง

วิธีปลูกแบบออร์แกนิค

“ออร์แกนิค” หมายถึง วิธีการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การผลิตอาหารออร์แกนิคขึ้นอยู่กับระบบการทำฟาร์มที่รักษา และเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยใช้ปุ๋ยที่ไม่สังเคราะห์และการควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพ เฉพาะสารที่พบในธรรมชาติเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ได้

วอชิงตันแอปเปิลออร์แกนิค ปลูกและบรรจุด้วยวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันศัตรูพืชและโรคพืช หากแนวทางป้องกันเหล่านี้ไม่ได้ผล อาจใช้วัสดุและวิธีการที่ได้รับอนุมัติจากระเบียบข้อบังคับด้านเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ซึ่งอาศัยวัสดุ และกระบวนการจากธรรมชาติ สวนเกษตรอินทรีย์ได้รับสารอาหารและปุ๋ย ที่ประกอบด้วยปุ๋ยหมัก มูลสัตว์ ปลาป่น เศษพืช และสารอาหารจากธรรมชาติอื่นๆ วิธีการกำจัดศัตรูพืชตามธรรมชาตินั้นได้มาจากสารสกัดจากพืช การหมักยีสต์ การใช้แมลงที่เป็นประโยชน์ การผสมพันธุ์ฟีโรโมน รวมไปถึงระบบที่ใช้ล่อ และดักจับศัตรูพืช วัชพืชอาจถูกควบคุมโดยการคลุมดิน การปลูกพืชคลุมดิน ใช้เครื่องจักรกล และในบางกรณีอาจใช้ยากำจัดวัชพืชที่ไม่สังเคราะห์ที่ผ่านการรับรอง

นอกจากนี้ แอปเปิลออร์แกนิคที่ผ่านการรับรองต้องเข้าสู่กระบวนการต่างๆ และบรรจุโดยใช้อุปกรณ์สายพาน แปรง และน้ำที่ทำความสะอาดเป็นพิเศษ ที่ใช้สำหรับผลไม้ออร์แกนิคเท่านั้น ดังนั้นแอปเปิลออร์แกนิคจะไม่ปะปนกับแอปเปิลที่ปลูกแบบปกติ ทั้งในสวนผลไม้ หรือแม้แต่โรงบรรจุ

เพื่อที่จะเป็นสวนแอปเปิลออร์แกนิคที่ผ่านการรับรอง ที่ดินที่ปลูกแอปเปิลนั้น ต้องมีการเพาะปลูกแบบออร์แกนิคเป็นเวลาสามปี หรือเป็นที่ว่างเปล่าเป็นเวลา XNUMX ปี ซึ่งหมายความว่าสวนออร์แกนิคที่จะได้รับการรับรองเก็บเกี่ยวเป็นครั้งแรก ต้องใช้วิธีปฏิบัติ และวัสดุที่ได้รับอนุญาตภายใต้ระเบียบข้อบังคับด้านเกษตรอินทรีย์ของ USDA เท่านั้นมาแล้วอย่างน้อย XNUMX ปี ดังนั้นระหว่าง XNUMX ปีก่อนได้รับการรับรอง แอปเปิลที่ได้จากสวนจะถือเป็น “ผลไม้ช่วงปรับเปลี่ยน” ที่ยังไม่สามารถจำหน่ายเป็นแอปเปิลออร์แกนิคได้


การตรวจสอบและติดตามผลแอปเปิลออร์แกนิค สวนผลไม้ และการปฏิบัติ

สวนออร์แกนิคและโรงบรรจุจะได้รับการตรวจสอบทุกปีโดยผู้รับรองที่ได้รับการรับรองจาก USDA เช่น กระทรวงเกษตรแห่งรัฐวอชิงตัน ฯลฯ ในระหว่างขั้นตอนการรับรอง จะมีการรวบรวมตัวอย่างดินแบบสุ่ม และบนพื้นฐานความเสี่ยงที่จะมีสารตกค้าง เพื่อตรวจสอบตามมาตรฐานการผลิตผลไม้ออร์แกนิค

นอกจากนี้ ข้อบังคับเกี่ยวกับผลไม้ออร์แกนิคของ USDA กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้ดูแลแอปเปิลต้องยื่นแผนระบบออร์แกนิค ซึ่งแผนดังกล่าวต้องจัดทำเอกสารแนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการป้องกัน รวมถึงวัสดุที่อาจจะใช้ วิธีเก็บบันทึก และรักษา สำหรับผู้ปลูกที่ปลูกทั้งแอปเปิลแบบปกติ และแบบออร์แกนิค ต้องมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะปนกัน และต้องส่งการอัพเดตแผนดังกล่าวทุกปี


วิธีสังเกตแอปเปิลออร์แกนิค

นอกจากสัญลักษณ์ออร์แกนิค WSDA/USDA บนสติกเกอร์บนลูกแอปเปิลแล้ว ให้มองหาเลข 9 เป็นตัวเลขตัวแรกในรหัส PLU ที่จะบ่งบอกว่าเป็นแอปเปิลออร์แกนิค


การปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

เกษตรกรในรัฐวอชิงตันทำงานสอดคล้องกับธรรมชาติ มากกว่าจะต่อต้าน พวกเขาพึ่งพาแมลงที่เป็นศัตรูพืชตามธรรมชาติ พันธุ์ต้านโรค การเฝ้าระวังศัตรูพืช การทำสวนและวิธีการอื่นๆ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ในปัจจุบัน เทคนิคการจัดการศัตรูพืชขั้นสูงมีทางเลือกอื่นๆ ในการกำจัดศัตรูพืช ในขณะเดียวกันเกษตรกรก็มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เกษตรกรของวอชิงตันแอปเปิลมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด และดูแลให้สวนผลไม้ยังคงเติบโตต่อไปหลายชั่วอายุคน

การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management) คือปรัชญาของการควบคุมศัตรูพืชที่มีพื้นฐานมาจากหลักการของศัตรูพืช ทางชีววิทยา และระบบนิเวศวิทยา การติดตาม แบบจำลองการคาดการณ์ และเกณฑ์การรักษา เพื่อกำหนดการใช้กลยุทธ์การควบคุมที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม มีการใช้กลวิธีควบคุมหลายอย่าง เช่น ทางชีวภาพ เคมี พฤติกรรม วัฒนธรรม และพันธุกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียผลผลิต ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

คำจำกัดความของ IPM โดยเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในรัฐวอชิงตัน หมายถึง: “การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ เป็นศิลปะจัดวาง ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน และใช้กลวิธีหลากหลายในการตัดสินใจใช้วิธีการกำจัดศัตรูพืช เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเอง และเป็นการส่งเสริมคุณภาพด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม”

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปเปิลและ IPM ศูนย์วิจัย และส่งเสริมพันธุ์ไม้ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน

ปลูก
ด้วย
ความใส่ใจ

มาตรฐานที่สูงกว่า

มาตรฐานแอปเปิลของวอชิงตันนั้นเข้มงวดที่สุดในประเทศ เราประเมินสีของทุกสายพันธุ์ น้ำหนัก ความแน่นของเนื้อ ระดับน้ำตาล ขนาด และสภาพก่อน และหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้แต่ละชนิด ก่อนบรรจุ และนำผลไม้นั้นออกจำหน่าย