การตลาดระหว่างประเทศและการส่งออก

ปลูก
ด้วย
ความใส่ใจ

มาตรฐานที่สูงกว่า

มาตรฐานแอปเปิลของวอชิงตันนั้นเข้มงวดที่สุดในประเทศ เราประเมินสี น้ำหนัก ความแน่น ระดับน้ำตาล ขนาด และสภาพของแอปเปิลทุกผลก่อน และหลังการเก็บเกี่ยว ก่อนบรรจุและขายผลไม้ใดๆ